Новости

Red Bull Rampage 2022

На 21.10 2022 г. се състоя едно от най-зрелищните събития в планинското колоездене – Red Bull Rampage. Ето кратка ретроспекция на случилото се:

Председател на УС на КК Курбел.UCI Level II Треньор по Планинско колоездене.Съдия по Планинско колоездене.Член на МТБ Комосията към Българска Федерация Колоездене.Лизензиран Планински водач.Моб. - 089 468 71 03